zar

zar
1.
<fars.> klas.
1. Səslə, yanıqlı-yanıqlı ağlayan, inləyən, nalə edən, nalan (adətən izafətlərdə işlənir). Aşiqi-zar. Bülbüli-zar. // Yanıqlı-yanıqlı, həzin-həzin ağlama, inləmə; fəğan, nalə. Zar getmək – yanıqlıyanıqlı ağlamaq, fəğan etmək. Bülbül, qızılgül həsrəti; Qışı, yazı zar gedirəm. A. A.; // Zar-zar. Gər nalə çəkməsin dilibimar, neyləsin? Aşıq gözüm gər ağlamasın zar, neyləsin? Qövsi. // Fəğan, nalə. Bülbül, bu nə nalə, fəryaddır; De, bu nə ah ilə zardır? Molla Cümə.
2. məc. Zəif, üzgün, əlacsız, çarəsiz, çıxılmaz (adətən tərkiblərdə işlənir). Cismi-zar. – Gər mən mən isəm, nəsən sən, ey yar? Vər sən sən isən, nəyəm məni-zar? F.. Öldürən zamanda Zakiri-zarı; Əl saxla bir, qanlı qəməndən öpüm. Q. Z.. İlahidən qorxun, bir insaf edin; Az incidin məni-zari, sərçələr! Molla Cümə.
◊ Zar qalmaq – çarəsiz qalmaq, çıxılmaz vəziyyətdə olmaq, səfalət keçirmək. Millət . . çobanı itmiş qoyun sürüsü kimi zar və sərgərdan qalıb, axırda əcnəbilər əlində əsir və hər qisim zülm və bəlalara giriftar olacaqdır. F. K.. Zar etmək – zinhara gəlmək, təngə gəlmək, usanmaq. Şəbi-meraci-visalım məni zar etdi rəqib; Görmədim, seyr elədim çərxi-müəlladə fərəh. S. Ə. Ş.. Zar olmaq klas. – 1) təngə gəlmək, cana gəlmək. Nə xoşdur bir zaman bir dilbərin eşqində zar olmaq; Ümidi-vəsl ilə hicrində müddət biqərar olmaq. S. Ə. Şirvani; 2) ağlamaqla keçmək, ağlamaq. Ney kimi nalə çəkib, çəng kimi zar olalım! Qövsi. Bənəfşə qoxulu yardan ayrılan; Gündə yasa batar, günü zar olur. M. P. V.. Zara gəlmək – təngə gəlmək, cana gəlmək, usanmaq. Mən aşiqəm gülzarə; Cəmənzarə, gülzarə; Ayrılığa dözməkdən; Axır gəlib gül zarə. (Bayatı). Can zarə gəlib, ta ki o cananə qayıtsın. H. x.. Artıq bunun nisyəsinin əlindən camaat zara gəlmişdi. S. Rəh.. Zara gətirmək – təngə gətirmək, cana gətirmək, zinhara gətirmək, usandırmaq. Gətirdin, ey könül, zarə məni sən ahü zarınla. S. Ə. Ş..
2.
is.
1. Bədənin bəzi üzvlərini daxildən bürüyən incə nazik pərdə. Bu sözləri elə yanıq bir səslə, miskin bir tövrlə söylədi ki, qulaqlarımın zarında hiss etdiyim sızıdan bütün vücudum titrədi. A. Ş..
2. Bəzi meyvələrin nazik iç qabığı (pərdəsi). Nar zarı. Portağal zarı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Zar — (en ruso царь ▶?/i, en búlgaro, macedonio y serbio цар, transliterado estrictamente como tsar, en Croata car), en femenino zarina (царица, tsaritsa, en Croata carica), era el título usado por monarcas eslavos, principalmente del Imperio ruso… …   Wikipedia Español

 • Zar — (von bulg. und serb. цар oder russ. царь anhören?/i; aus dem altbulg. «цѣсарь» und «кесар», das auf lat. Caesar zurückgeht) war der höchste Herrschertitel in Bulgarien, Serb …   Deutsch Wikipedia

 • žar — žar̃ interj. 1. kartojant nusakomas lašų tiškimas: Išejom [į vakarėlį] pusplikiai, lytus žar̃ žar̃, i po linksmybės DūnŽ. 2. kartojant nusakomas kirpimo garsas: Girdžiu, žar̃ žar̃ kerpa žirklėm Bb. Žar žar ir sukirpo medžiagą Ds. 3. Skr, Arm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Zar — [ts̮a:ɐ̯], der; en, en: a) <ohne Plural> Titel des Monarchen im vorrevolutionären Russland (zeitweise auch in Bulgarien und Serbien): er wurde zum Zaren gekrönt. b) Träger des Titels Zar: die Familie des Zaren; das Russland der Zaren. Syn …   Universal-Lexikon

 • Zār — or Zaar (زار) is a pagan religious custom, apparently originating in central Ethiopia during the eighteenth century, later spreading throughout East and North Africa.Citation|last=Natvig|first=Richard|title=Liminal Rites and Female Symbolism in… …   Wikipedia

 • żar — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. żarze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} jakaś substancja rozpalona do czerwoności lub białości, promieniująca ciepłem, będąca w stadium dopalania się bez płomienia : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ZAR — ist die Abkürzung für: Südafrikanischer Rand, die Währung Südafrikas (nach ISO 4217) Zaire, ein ehemaliger Staat (Landescode nach ISO 3166 1), siehe den heutigen Staat Demokratische Republik Kongo Zentralafrikanische Republik Südafrikanische… …   Deutsch Wikipedia

 • Zar — may refer to:* Tsar, as an alternative spelling * Zār, an East African religious custom * Zar, a fictional character in Star Trek, see: Sybok * Zar, Armenia also spelled Zarr * Zar, Azerbaijan * Zar, Georgiaee also* ZAR, is a three letter… …   Wikipedia

 • ZAR — is a three letter abbreviation that may refer to:* South African rand, ISO4217 currency code, from Dutch Zuid Afrikaanse rand * South African Republic, from Dutch Zuid Afrikaanse Republiek * Zairean Airlines, Democratic Republic of the Congo* ZAR …   Wikipedia

 • Zar'it — Zar’it (hebräisch ‏זרעית‎) ist ein israelischer Moschaw in Obergaliläa, in der Nähe der libanesischen Grenze im Regionalen Rat Ma’ale Yosef. Nach israelischen Angaben wurden am 12. Juli 2006 in der Nähe zwei Soldaten der israelischen Streitkräfte …   Deutsch Wikipedia

 • -zar — [ts̮a:ɐ̯], der; en, en <Suffixoid>: männliche Person, die auf dem im Basiswort genannten Gebiet als herrschend, beherrschend, mächtigster Mann gilt: Fernsehzar; Filmzar; Kinozar; Modezar; Popzar; Pressezar; Zeitungszar. Syn.: ↑ papst… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”